Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Високошколске установе

Установе чији основач није Република

 

Универзитет Браћа Карић

Ректорат    Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 26 99 039
www.uni-bk.ac.rs
info@amadeus.uni-bk.ac.rs
   

 

Факултет за менаџмент Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 60 49 95
www.fepn.edu.rs

studentskasluzba@fepn.edu.rs

   
Факултет за трговину и банкарство

 

 
Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 26 09 855
www.ftb.rs
info@ftb.rs
   
Академија уметности

 

 
Немањина 28, Београд
(+381 11) 36 18 715
www.akademijaumetnosti.edu.rs

info@akademijaumetnosti.edu.rs

   
Факултет за предузетни менаџмент - Нови сад

 

 
Модене 5, Нови Сад
(+381 21) 45 08 93

www.fpmbk.edu.rs

info@fpmbk.edu.rs
   
Факултет за менаџмент у спорту  Васе Пелагића 23, Београд
(+381 11) 26 53 474
(+381 11) 36 92 471 - студентска служба
www.fms.rs
   

 

Мегатренд Универзитет примењених наука

Ректорат  

 

 
Македонска 21, Београд
(+381 11) 33 73 805
www.megatrend-edu.net
info@megatrend-edu.net
   

 

Факултет за пословне студије Београд Гоце Делчева 9a, Београд
(+381 11)220-30-29
www.megatrend-edu.net/fps
infofps@megatrend-edu.net
   
Факултет за међународну економију   Краља Петра 46, Београд
(+381 11) 33 73 796
www.megatrend-edu.net/gef
infogef@megatrend-edu.net
   

Факултет за менаџмент Зајечар

Парк шума краљевића бб, Зајечар
(+381 19) 43 08 00
http://www.fmz.edu.rs/
fmz@ptt.rs
   

Пословна школа Мегатренд

Краља Петра 46, Београд
(+381 11) 32 81 622
www.megatrend.edu.rs/vpsm
infopsm@megatrend-edu.net
   

Виша школа за менаџмент Зајечар

Парк шума краљевића бб, Зајечар
(+381 19) 43 08 00
http://www.vsmbz.edu.rs/
info@vsmbz.edu.rs
   

Факултет за биофарминг
Бачка Топола

Маршала Тита 67, Бачка Топола
(+381 24) 71 22 09
www.megatrend.edu.rs/fbio
sekretarijat@biofarming.edu.rs
   

МТВУ – Мегатренд Виртуелни Универзитетет

 
 
 
www.megatrend-online.com
 
   

 

 

Универзитет Сингидунум - Универзитет за пословне студије

Ректорат 

Ректор
проф. др Милован Станишић

Данијелова 29, Београд
(+381 11) 30 93 220
(+381 11) 30 93 229
(+381 11) 30 93 294 - факс
www.singidunum.ac.rs
rektorat@singidunum.ac.rs
   

 

Факултет за финансијски менаџмент и осигурање

Декан
проф. др Слободан Бараћ

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 206
(+381 11) 30 93 216
(+381 11) 30 93 206 - факс
www.ffmo.singidunum.ac.rs
ffmo@singidunum.ac.rs
   

Факултет за економију, финансије и администрацију

Декан
проф. др Небојша Савић

Булевар Војводе Мишића 43, Београд
(+381 11) 30 666 70
(+381 11) 30 666 71
(+381 11) 30 666 71 - факс
www.fefa.edu.rs
info@fefa.edu.rs
   

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Декан
проф. др Слободан Унковић

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 207
(+381 11) 30 93 217
(+381 11) 30 93 217 - факс
www.fthm.singidunum.ac.rs
fthm@singidunum.ac.rs
   

Факултет за пословну информатику

Декан
проф. др Милан Милосављевић

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 208
(+381 11) 30 93 218
(+381 11) 76 18 050
(+381 11) 24 66 438 - факс
www.fpi.singidunum.ac.rs
fpi@singidunum.ac.rs
   

Факултет за медије и комуникације

Декан
проф. др Нада Поповић-Перичић

Данијелова 29, Београд
(+381 11) 30 93 209
(+381 64) 30 93 229
(+381 11) 30 93 294- факс
www.fmk.singidunum.ac.rs
iwantv@singidunum.ac.rs
   

Висока школа струковних студија за информационе технологије

Декан
проф. др Александар Костић

Цара Душана 34, Земун
(+381 64) 31 68 232
(+381 11) 31 66 406
(+381 11) 31 86 223- факс
www.its.edu.rs
office@its.edu.rs
   

Виша школа за маркетинг, трговину и туризам - Суботица

Трг цара Јована Ненада 15, Суботица
(+381 24) 554 600
(+381 24) 553 116- факс
www.subotica.singidunum.ac.rs
bane@opensubotica.co.rs
   

Пословна Академија - Ваљево

Железничка 8, Ваљево

(+381 14) 29 26 22
(+381 14) 23 17 05
(+381 14) 29 26 10 - факс

www.valjevo.singidunum.ac.rs
jknezevic@singidunum.ac.rs
   

 

 

Европски Универзитет за интернационални менаџмент и бизнис


 

 
Цариградска 28, Београд
(+381 11) 33 41 583
 
 
   

 

Факултет за интернационални менаџмент Цариградска 28, 32, Београд
(+381 11) 33 40 685
 
 
   
Факултет за европски бизнис   Цариградска 26, Београд
(+381 11) 33 42 770
 
 
   
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа Ђуре Ђаковића 31, Београд
(+381 11) 32 29 392
 
 
   
Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Градски парк 2, улаз C, II спрат, КСЦ Пинки, Земун

(+381 11) 31 64 103
(+381 11) 37 71 525 - факс

www.fsom.edu.rs
fsom@sbb.co.rs
   

 

 

Факултет сценских и примењених уметности – ''Академија лепих уметности'' 29. новембра 68а, Београд
(+381 11) 76 34 34
www.alu.edu.rs
akademija@alu.edu.rs
   
Факултет за дизајн Крфска 7, Београд
(+381 11) 380 95 66
www.design.edu.rs
fadizajn@eunet.rs
   
Факултет за градитељски менаџмент Висока 29а, Београд
(+381 11) 354 88 54
www.fgm.edu.rs
info@fgm.edu.rs
   
Факултет за економију, финансије и администрацију - ФЕФА Булевар Војводе Мишића 43, Београд
(+381 11) 30 666 70
(+381 11) 30 666 71
www.fefa.edu.rs
info@fefa.edu.rs
   
Рачунарски факултет

 

 
Кнез Михаилова 6/, Београд
(+381 11) 62 76 13
www.raf.edu.rs
raf@raf.edu.rs
   

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354