Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Високошколске установе

Установе чији основач није Република

 

Универзитет Браћа Карић

Ректорат    Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 26 99 039
www.uni-bk.ac.rs
info@amadeus.uni-bk.ac.rs
   

 

Факултет за менаџмент Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 60 49 95
www.fepn.edu.rs

studentskasluzba@fepn.edu.rs

   
Факултет за трговину и банкарство

 

 
Палмира Тољатија 3, Нови Београд
(+381 11) 26 09 855
www.ftb.rs
info@ftb.rs
   
Академија уметности

 

 
Немањина 28, Београд
(+381 11) 36 18 715
www.akademijaumetnosti.edu.rs

info@akademijaumetnosti.edu.rs

   
Факултет за предузетни менаџмент - Нови сад

 

 
Модене 5, Нови Сад
(+381 21) 45 08 93

www.fpmbk.edu.rs

info@fpmbk.edu.rs
   
Факултет за менаџмент у спорту  Васе Пелагића 23, Београд
(+381 11) 26 53 474
(+381 11) 36 92 471 - студентска служба
www.fms.rs
   

 

Мегатренд Универзитет примењених наука

Ректорат  

 

 
Македонска 21, Београд
(+381 11) 33 73 805
www.megatrend-edu.net
info@megatrend-edu.net
   

 

Факултет за пословне студије Београд Гоце Делчева 9a, Београд
(+381 11)220-30-29
www.megatrend-edu.net/fps
infofps@megatrend-edu.net
   
Факултет за међународну економију   Краља Петра 46, Београд
(+381 11) 33 73 796
www.megatrend-edu.net/gef
infogef@megatrend-edu.net
   

Факултет за менаџмент Зајечар

Парк шума краљевића бб, Зајечар
(+381 19) 43 08 00
http://www.fmz.edu.rs/
fmz@ptt.rs
   

Пословна школа Мегатренд

Краља Петра 46, Београд
(+381 11) 32 81 622
www.megatrend.edu.rs/vpsm
infopsm@megatrend-edu.net
   

Виша школа за менаџмент Зајечар

Парк шума краљевића бб, Зајечар
(+381 19) 43 08 00
http://www.vsmbz.edu.rs/
info@vsmbz.edu.rs
   

Факултет за биофарминг
Бачка Топола

Маршала Тита 67, Бачка Топола
(+381 24) 71 22 09
www.megatrend.edu.rs/fbio
sekretarijat@biofarming.edu.rs
   

МТВУ – Мегатренд Виртуелни Универзитетет

 
 
 
www.megatrend-online.com
 
   

 

 

Универзитет Сингидунум - Универзитет за пословне студије

Ректорат 

Ректор
проф. др Милован Станишић

Данијелова 29, Београд
(+381 11) 30 93 220
(+381 11) 30 93 229
(+381 11) 30 93 294 - факс
www.singidunum.ac.rs
rektorat@singidunum.ac.rs
   

 

Факултет за финансијски менаџмент и осигурање

Декан
проф. др Слободан Бараћ

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 206
(+381 11) 30 93 216
(+381 11) 30 93 206 - факс
www.ffmo.singidunum.ac.rs
ffmo@singidunum.ac.rs
   

Факултет за економију, финансије и администрацију

Декан
проф. др Небојша Савић

Булевар Војводе Мишића 43, Београд
(+381 11) 30 666 70
(+381 11) 30 666 71
(+381 11) 30 666 71 - факс
www.fefa.edu.rs
info@fefa.edu.rs
   

Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент

Декан
проф. др Слободан Унковић

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 207
(+381 11) 30 93 217
(+381 11) 30 93 217 - факс
www.fthm.singidunum.ac.rs
fthm@singidunum.ac.rs
   

Факултет за пословну информатику

Декан
проф. др Милан Милосављевић

Данијелова 32, Београд
(+381 11) 30 93 208
(+381 11) 30 93 218
(+381 11) 76 18 050
(+381 11) 24 66 438 - факс
www.fpi.singidunum.ac.rs
fpi@singidunum.ac.rs
   

Факултет за медије и комуникације

Декан
проф. др Нада Поповић-Перичић

Данијелова 29, Београд
(+381 11) 30 93 209
(+381 64) 30 93 229
(+381 11) 30 93 294- факс
www.fmk.singidunum.ac.rs
iwantv@singidunum.ac.rs
   

Висока школа струковних студија за информационе технологије

Декан
проф. др Александар Костић

Цара Душана 34, Земун
(+381 64) 31 68 232
(+381 11) 31 66 406
(+381 11) 31 86 223- факс
www.its.edu.rs
office@its.edu.rs
   

Виша школа за маркетинг, трговину и туризам - Суботица

Трг цара Јована Ненада 15, Суботица
(+381 24) 554 600
(+381 24) 553 116- факс
www.subotica.singidunum.ac.rs
bane@opensubotica.co.rs
   

Пословна Академија - Ваљево

Железничка 8, Ваљево

(+381 14) 29 26 22
(+381 14) 23 17 05
(+381 14) 29 26 10 - факс

www.valjevo.singidunum.ac.rs
jknezevic@singidunum.ac.rs
   

 

 

Европски Универзитет за интернационални менаџмент и бизнис


 

 
Цариградска 28, Београд
(+381 11) 33 41 583
 
 
   

 

Факултет за интернационални менаџмент Цариградска 28, 32, Београд
(+381 11) 33 40 685
 
 
   
Факултет за европски бизнис   Цариградска 26, Београд
(+381 11) 33 42 770
 
 
   
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа Ђуре Ђаковића 31, Београд
(+381 11) 32 29 392
 
 
   
Факултет за стратешки и оперативни менаџмент Градски парк 2, улаз C, II спрат, КСЦ Пинки, Земун

(+381 11) 31 64 103
(+381 11) 37 71 525 - факс

www.fsom.edu.rs
fsom@sbb.co.rs
   

 

 

Факултет сценских и примењених уметности – ''Академија лепих уметности'' 29. новембра 68а, Београд
(+381 11) 76 34 34
www.alu.edu.rs
akademija@alu.edu.rs
   
Факултет за дизајн Крфска 7, Београд
(+381 11) 380 95 66
www.design.edu.rs
fadizajn@eunet.rs
   
Факултет за градитељски менаџмент Висока 29а, Београд
(+381 11) 354 88 54
www.fgm.edu.rs
info@fgm.edu.rs
   
Факултет за економију, финансије и администрацију - ФЕФА Булевар Војводе Мишића 43, Београд
(+381 11) 30 666 70
(+381 11) 30 666 71
www.fefa.edu.rs
info@fefa.edu.rs
   
Рачунарски факултет

 

 
Кнез Михаилова 6/, Београд
(+381 11) 62 76 13
www.raf.edu.rs
raf@raf.edu.rs
   

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354