Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Високошколске установе

Универзитет у Београду

 

Ректорат Студентски трг 1, Београд
(+381 11) 635 153
www.bg.ac.rs
 

 

Факултети Универзитета у Београду

Архитектонски факултет Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 701
www.arh.bg.ac.rs
admin@arh.bg.ac.rs
   
Биолошки факултет Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 186 635
www.bio.bg.ac.rs
web@bf.bio.bg.ac.rs
   
Православни богословски факултет Мије Ковачевића 116, Београд
(+381 11) 27 62 732
www.bfspc.bg.ac.rs
rcentar@bfspc.bg.ac.rs
   
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Високог Стевана 2, Београд
(+381 11) 183 056
www.fasper.bg.ac.rs
hahdicap@eunet.rs
   
Економски факултет
Каменичка 6, Београд
(+381 11) 30 21 020
www.ekof.bg.ac.rs
   
Електротехнички факултет
Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 300
www.etf.bg.ac.rs
web@etf.bg.ac.rs
   
Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18, Београд
(+381 11) 36 15 436
www.vet.bg.ac.rs
 
   
Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16, Београд
(+381 11) 187 133
www.ffh.bg.ac.rs
webtim@ffh.bg.ac.rs
   
Факултет организационих наука
Јове Илића 154, Београд
(+381 11) 39 50 800
www.fon.bg.ac.rs
kontakt@fon.bg.ac.rs
   
Факултет политичких наука Јове Илића 165, Београд
(+381 11) 30 92 999
www.fpn.bg.ac.rs
fpn@fpn.bg.ac.rs
   
Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156, Београд
(+381 11) 35 55 000
www.dif.bg.ac.rs
dekanat@dif.bg.ac.rs
   
Факултет безбедности

Господара Вучића 50, Београд
(+381 11) 24 51 853
www.fb.bg.ac.rs
dekanat@fb.bg.ac.rs
   
Фармацеутски факултет Војводе Степе 450, Београд
(+381 11) 39 70 379
www.pharmacy.bg.ac.rs
info@pharmacy.bg.ac.rs
   
Физички факултет Студентски трг 12, Београд
(+381 11) 2630 152
www.ff.bg.ac.rs
mirzetas@ff.bg.ac.rs
   
Филозофски факултет

Чика Љубина 18-20, Београд
(+381 11) 32 81 550
www.f.bg.ac.rs
info@f.bg.ac.rs
   
Филолошки факултет Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 638 622
www.fil.bg.ac.rs
webeditor@fil.bg.ac.rs
   
Географски факултет

Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 32 82 418
www.gef.bg.ac.rs
dekanat@gef.bg.ac.rs
   
Грађевински факултет
Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 553
www.grf.bg.ac.rs
adejan@grf.bg.ac.rs
   
Хемијски факултет
Студентски трг 12-16, Београд
(+381 11) 2639 357
www.chem.bg.ac.rs
mario@chem.bg.ac.rs
   
Математички факултет
Студентски трг 16, Београд
(+381 11) 20 27 801
www.matf.bg.ac.rs
matf@matf.bg.ac.rs
   
Машински факултет
Краљице Марије 16, Београд
(+381 11) 33 70 350
www.mas.bg.ac.rs
webmaster@mas.bg.ac.rs
   
Медицински факултет Др Суботића 8, Београд
(+381 11) 685 158
www.med.bg.ac.rs
cikthelp@med.bg.ac.rs
   
Пољопривредни факултет

Немањина 6, Земун
(+381 11) 26 15 315
www.agrif.bg.ac.rs
office@agrifaculty.bg.ac.rs
   
Правни факултет
Булевар краља Александра 67, Београд
(+381 11) 32 21 299
www.ius.bg.ac.rs
pravni@ius.bg.ac.rs
   
Рударско-геолошки факултет
Ђушина 7, Београд
(+381 11) 32 37 321
www.rgf.bg.ac.rs
webmaster@rgf.bg.ac.rs
   
Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305, Београд
(+381 11) 39 76 017
www.sf.bg.ac.rs
 
   
Стоматолошки факултет Др Суботића 8, Београд
(+381 11) 26 85 288
www.stomf.bg.ac.rs
stomfak@rcub.bg.ac.rs
   
Технички факултет у Бору

Војске Југославије 12, Бор
(+381 30) 424 555
www.tf.bor.ac.rs
tfb@tf.bor.ac.rs
   
Технолошко-металуршки факултет
Карнегијева 4, Београд
(+381 11) 33 70 460
www.tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
   
Учитељски факултет Народног фронта 43, Београд
(+381 11) 23 51 033
www.uf.bg.ac.rs
webmaster@uf.bg.ac.rs
   
Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1, Београд
(+381 11) 35 53 122
www.sfb.bg.ac.rs
sf.bg@sezampro.rs
   


Институти и Центри у саставу Универзитета у Београду

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Булевар Војводе Степе 444а
(+381 11) 397 57 44
www.imgge.bg.ac.rs
beogene@eunet.rs
   
Институт за физику

Прегревица 118, Земун
(+381 11) 31 60 260
www.phy.bg.ac.rs
info@phy.bg.ac.rs
   
Институт за филозофију и друштвену теорију
Народног фронта 45, Београд
(+381 11) 36 13 856
www.instifdt.bg.ac.rs
institut@instifdt.bg.ac.rs
   
Институт за хемију, технологију и металургију Његошева 12, Београд
(+381 11) 32 36 293
www.ihtm.bg.ac.rs
ihtm@mnt.bg.ac.rs
   
Институт за мултидисциплинарна истраживања Кнеза Вишеслава 1, Београд
(+381 11) 35 55 258
www.imsi.rs
csm@cms.bg.ac.rs
   
Рачунарски центар Универзитета у Београду Кумановска бб, Београд
(+381 11) 30 31 257
www.rcub.bg.ac.rs
helpdesk@rcub.bg.ac.rs
   


Универзитет уметности у Београду

  Ректорат Косанчићев венац 29, Београд
(+381 11) 625 166
www.arts.bg.ac.rs
rektorat@arts.bg.ac.rs
   

 


Факултети Универзитета уметности у Београду

Факултет драмских уметности   Булевар уметности 20, Нови Београд
(+381 11) 21 35 684
www.fdu.edu.rs
fduinfo@eunet.rs
   
Факултет ликовних уметности

 

 
Рајићева 10, Београд
(+381 11) 63 06 35
www.flu.bg.ac.rs
dekan@flu.bg.ac.rs
   
Факултет музичких уметности

 

 
Краља Милана 50, Београд
(+381 11) 26 59 887
www.fmu.bg.ac.rs
fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
   
Факултет примењених уметности

 

 
Краља Петра 4, Београд
(+381 11) 182 047
www.fpu.edu.rs
fpu@eunet.rs
   

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354