Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Високошколске установе

Универзитет у Београду

 

Ректорат Студентски трг 1, Београд
(+381 11) 635 153
www.bg.ac.rs
 

 

Факултети Универзитета у Београду

Архитектонски факултет Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 701
www.arh.bg.ac.rs
admin@arh.bg.ac.rs
   
Биолошки факултет Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 186 635
www.bio.bg.ac.rs
web@bf.bio.bg.ac.rs
   
Православни богословски факултет Мије Ковачевића 116, Београд
(+381 11) 27 62 732
www.bfspc.bg.ac.rs
rcentar@bfspc.bg.ac.rs
   
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Високог Стевана 2, Београд
(+381 11) 183 056
www.fasper.bg.ac.rs
hahdicap@eunet.rs
   
Економски факултет
Каменичка 6, Београд
(+381 11) 30 21 020
www.ekof.bg.ac.rs
   
Електротехнички факултет
Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 300
www.etf.bg.ac.rs
web@etf.bg.ac.rs
   
Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18, Београд
(+381 11) 36 15 436
www.vet.bg.ac.rs
 
   
Факултет за физичку хемију
Студентски трг 12-16, Београд
(+381 11) 187 133
www.ffh.bg.ac.rs
webtim@ffh.bg.ac.rs
   
Факултет организационих наука
Јове Илића 154, Београд
(+381 11) 39 50 800
www.fon.bg.ac.rs
kontakt@fon.bg.ac.rs
   
Факултет политичких наука Јове Илића 165, Београд
(+381 11) 30 92 999
www.fpn.bg.ac.rs
fpn@fpn.bg.ac.rs
   
Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156, Београд
(+381 11) 35 55 000
www.dif.bg.ac.rs
dekanat@dif.bg.ac.rs
   
Факултет безбедности

Господара Вучића 50, Београд
(+381 11) 24 51 853
www.fb.bg.ac.rs
dekanat@fb.bg.ac.rs
   
Фармацеутски факултет Војводе Степе 450, Београд
(+381 11) 39 70 379
www.pharmacy.bg.ac.rs
info@pharmacy.bg.ac.rs
   
Физички факултет Студентски трг 12, Београд
(+381 11) 2630 152
www.ff.bg.ac.rs
mirzetas@ff.bg.ac.rs
   
Филозофски факултет

Чика Љубина 18-20, Београд
(+381 11) 32 81 550
www.f.bg.ac.rs
info@f.bg.ac.rs
   
Филолошки факултет Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 638 622
www.fil.bg.ac.rs
webeditor@fil.bg.ac.rs
   
Географски факултет

Студентски трг 3, Београд
(+381 11) 32 82 418
www.gef.bg.ac.rs
dekanat@gef.bg.ac.rs
   
Грађевински факултет
Булевар краља Александра 73, Београд
(+381 11) 32 18 553
www.grf.bg.ac.rs
adejan@grf.bg.ac.rs
   
Хемијски факултет
Студентски трг 12-16, Београд
(+381 11) 2639 357
www.chem.bg.ac.rs
mario@chem.bg.ac.rs
   
Математички факултет
Студентски трг 16, Београд
(+381 11) 20 27 801
www.matf.bg.ac.rs
matf@matf.bg.ac.rs
   
Машински факултет
Краљице Марије 16, Београд
(+381 11) 33 70 350
www.mas.bg.ac.rs
webmaster@mas.bg.ac.rs
   
Медицински факултет Др Суботића 8, Београд
(+381 11) 685 158
www.med.bg.ac.rs
cikthelp@med.bg.ac.rs
   
Пољопривредни факултет

Немањина 6, Земун
(+381 11) 26 15 315
www.agrif.bg.ac.rs
office@agrifaculty.bg.ac.rs
   
Правни факултет
Булевар краља Александра 67, Београд
(+381 11) 32 21 299
www.ius.bg.ac.rs
pravni@ius.bg.ac.rs
   
Рударско-геолошки факултет
Ђушина 7, Београд
(+381 11) 32 37 321
www.rgf.bg.ac.rs
webmaster@rgf.bg.ac.rs
   
Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305, Београд
(+381 11) 39 76 017
www.sf.bg.ac.rs
 
   
Стоматолошки факултет Др Суботића 8, Београд
(+381 11) 26 85 288
www.stomf.bg.ac.rs
stomfak@rcub.bg.ac.rs
   
Технички факултет у Бору

Војске Југославије 12, Бор
(+381 30) 424 555
www.tf.bor.ac.rs
tfb@tf.bor.ac.rs
   
Технолошко-металуршки факултет
Карнегијева 4, Београд
(+381 11) 33 70 460
www.tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
   
Учитељски факултет Народног фронта 43, Београд
(+381 11) 23 51 033
www.uf.bg.ac.rs
webmaster@uf.bg.ac.rs
   
Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1, Београд
(+381 11) 35 53 122
www.sfb.bg.ac.rs
sf.bg@sezampro.rs
   


Институти и Центри у саставу Универзитета у Београду

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Булевар Војводе Степе 444а
(+381 11) 397 57 44
www.imgge.bg.ac.rs
beogene@eunet.rs
   
Институт за физику

Прегревица 118, Земун
(+381 11) 31 60 260
www.phy.bg.ac.rs
info@phy.bg.ac.rs
   
Институт за филозофију и друштвену теорију
Народног фронта 45, Београд
(+381 11) 36 13 856
www.instifdt.bg.ac.rs
institut@instifdt.bg.ac.rs
   
Институт за хемију, технологију и металургију Његошева 12, Београд
(+381 11) 32 36 293
www.ihtm.bg.ac.rs
ihtm@mnt.bg.ac.rs
   
Институт за мултидисциплинарна истраживања Кнеза Вишеслава 1, Београд
(+381 11) 35 55 258
www.imsi.rs
csm@cms.bg.ac.rs
   
Рачунарски центар Универзитета у Београду Кумановска бб, Београд
(+381 11) 30 31 257
www.rcub.bg.ac.rs
helpdesk@rcub.bg.ac.rs
   


Универзитет уметности у Београду

  Ректорат Косанчићев венац 29, Београд
(+381 11) 625 166
www.arts.bg.ac.rs
rektorat@arts.bg.ac.rs
   

 


Факултети Универзитета уметности у Београду

Факултет драмских уметности   Булевар уметности 20, Нови Београд
(+381 11) 21 35 684
www.fdu.edu.rs
fduinfo@eunet.rs
   
Факултет ликовних уметности

 

 
Рајићева 10, Београд
(+381 11) 63 06 35
www.flu.bg.ac.rs
dekan@flu.bg.ac.rs
   
Факултет музичких уметности

 

 
Краља Милана 50, Београд
(+381 11) 26 59 887
www.fmu.bg.ac.rs
fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
   
Факултет примењених уметности

 

 
Краља Петра 4, Београд
(+381 11) 182 047
www.fpu.edu.rs
fpu@eunet.rs
   

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354