Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Посебне библиотеке и легати

 

Универзитетска библиотека у својим фондовима има 30 посебних библиотека, које се чувају као засебне целине. Оне су веома различите по величини и значају, али представљају велику вредност, како по садржају, тако и као сведочанство о личностима којима су припадале.

У фонду се налазе следеће посебне библиотеке:

ПБ посебна библиотека Петра Будманија (1835-1914). Књиге из области лингвистике, око 1000 свезака.

ПБ1 посебна библиотека др Светозара Марковића (1860-1916). Књиге из области медицине, око 200 свезака.

ПБ2 посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944). Књиге о реформацији и ренесанси, око 1800 свезака.

ПБ3 посебна библиотека Ота Кармина (1882-1920). Збирка дела о француској револуцији, око 1500 свезака.

ПБ4 посебна библиотека др Хајнриха Кристенсена (1849-1912). Збирка књига о роману о Александру Великом, око 180 свезака.

ПБ5 посебна библиотека др Гедеона Дунђерског (1875-1939). Књиге углавном из историје и књижевности српског народа, око 9000 свезака.

ПБ6 посебна библиотека Луке Ћеловића (1854-1929). Књиге из различитих области, око 1100 свезака.

ПБ7 посебна библиотека Божидара Карађорђевића (1861-1908). Књиге из француске књижевности, око 200 свезака.

ПБ8 посебна библиотека Carnegie Institution of Washington. Књиге из разноврсних стручних области, око 2000 свезака.Једина жива посебна библиотека.

ПБ9 посебна библиотека Димитрија Руварца (1842-1931). Књиге из области историје и политике, око 300 свезака.

ПБ10 посебна библиотека Јоце Вујића (1863-1934). Књиге из српске националне и културне историје и књижевности, већином из 18. и 19. века, око 10000 свезака.

ПБ11 посебна библиотека Слободана Јовановића, конзула (1891-1932). Књиге из културне историје, домаће и стране белетристике, око 4000 свезака.

ПБ12 посебна библиотека Бранимира Ћосића (1903-1934). Књиге из домаће и стране књижевности и књижевне критике, око 1300 свезака.

ПБ13 посебна библиотека Јована Алексијевића (1855-1936). Књиге из различитих области, око 250 свезака.

ПБ14 посебна библиотека Живојина Симића (1848-1926). Књиге из области књижевности, књижевне критике и лингвистике, око 3500 свезака.

ПБ15 посебна библиотека Стојана Новаковића (1842-1915). Књиге из историје и друштвених наука, око 3500 свезака.То је један део његове личне библиотеке.

ПБ16 посебна библиотека Александра Стојановића. Књиге из белетристике, око 180 свезака.

ПБ17 посебна библиотека Манојла Николића (1876-1938). Књиге из белетристике и права, око 1800 свезака.

ПБ18 посебна библиотека др Рудолфа Сарделића (1876-1954). Књиге из историје државе и права, око 2500 свезака.

ПБ19 посебна библиотека Димитрија Митриновића (1887-1953). Књиге из филозофије, етнологије, антропологије, оријенталне филологије и уметности, око 2800 свезака.

ПБ20 посебна библиотека Исидоре Секулић (1877-1958). Књиге из књижевности и књижевне критике, око 2600 свезака.

ПБ21 посебна библиотека др Александра Белића (1876-1960). Књиге из славистике, око 12000 свезака.

ПБ22 посебна библиотека Војислава Јовановића Марамбоа. Књиге из народне књижевности, око 5000 свезака.

ПБ23 посебна библиотека Момчила Милошевића. Око 300 свезака.

ПБ24 посебна библиотека Михајла Пупина (1854-1935). Књиге из математике и физике, око 500 свезака.

ПБ25 посебна библиотека Радослава Перовића. Књиге из историје радничког покрета, око 5000 свезака.

ПБ26 посебна библиотека проф.Војина Милића. Књиге из социологије и друштвених наука, око 3000 свезака.

ПБ27 посебна библиотека Мирољуба Тодоровића. Монографска дела Мирољуба Тодоровића, бројне збирке поезије, каталози са изложби у земљи и иностранству.

ПБ28 посебна библиотека Аустријска библиотека. Књиге из књижевности, филологије, уметности, архитектуре, културе, историје, филозофије, психологије и социологије, око 4000 свезака, часописа, компакт дискова, аудио и видео касета.

ПБ29 посебна библиотека Јанка Радовановића. Претежно књиге из области књижевности и уметности, библиотека је мала и има 165 електронских записа и око 190 књига.

Међу овим библиотекама посебну вредност имају: Библиотека Јоце Вујића, једна од најбогатијих библиотека за проучавање српске националне и културне историје и књижевности, која садржи већином књиге из 18 и 19. века, као и веома вредне рукописе, документа и писма. Поклоњена је 1932. године. Библиотека Гедеона Дунђерског је у ствари била библиотека чувеног сакупљача наших старих књига, библиофила, Петра Стојадиновића из Новог Сада. Као свој дар Универзитетској библиотеци, ову је збирку купио др Дунђерски. Књиге су углавном из историје и књижевности српског народа. Библиотека је значајна за проуцавање српске националне и културне историје. Поклоњена је 1929. године. Библиотека Мирослава Премруа, добијена је од Министарства спољних послова 1927. године. Садржи старе и ретке књиге, изворе за историју и литературу о реформацији и ренесанси. Библиотека Димитрија Митриновића, који је живео и умро у Лондону, садржи литературу из области филозофије, етнологије, антропологије, оријенталистике и уметности. Библиотека је завештана Универзитетској библиотеци и примљена 1956. Библиотека Исидоре Секулић садржи књиге из књижевности и књижевне критике као и рукописе и писма. Легат чине и слике, намештај и личне ствари. Спомен соба се налази у читаоници Одељења реткости.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354