Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Набавка

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 "Набавка добара – штампање књига формат А5 130 табака и формат Б5 положени формат 15 табака за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:

Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара - штампање књига бр. ЈНМВ: 8/2014
Обавештење

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 6/2014 " Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 7/2014 "Набавка добара – Опремање намештајем адаптираног простора за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 5/2014 "Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 4/2014 "Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација| Одлука о додели Уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014 "Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – рачунарска опрема бр. ЈНМВ 3/2014
Обавештење | Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2014 "Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација| Одлука о додели Уговора


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2014 "Набавка електричне енергије за, Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку еклектричне енергије бр. ЈНМВ 1/2014
Обавештење | Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2013 "Oпремање Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71 рачунарском опремом", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2013 "Адаптација дела главне етаже и поткровног простора првог спрата западно крило, извођењем грађевинско занатских и електро инсталатерских радова у згради Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Предмер и предрачун
Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2013 "Опремање намештајем адаптираног радног образовног простора" у Универзитетској библиотеци Светозар Марковић, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору

 

Последњи пут промењено: 1/12/2014 9:34

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354