Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

Набавка

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 "Набавка добара – штампање књига формат А5 130 табака и формат Б5 положени формат 15 табака за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:

Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара - штампање књига бр. ЈНМВ: 8/2014
Обавештење

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 6/2014 " Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 7/2014 "Набавка добара – Опремање намештајем адаптираног простора за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 5/2014 "Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 4/2014 "Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација| Одлука о додели Уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2014 "Набавка добара – рачунарска опрема за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – рачунарска опрема бр. ЈНМВ 3/2014
Обавештење | Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2014 "Набавка добара – софтвера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71" , позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација| Одлука о додели Уговора


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2014 "Набавка електричне енергије за, Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду,  Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку еклектричне енергије бр. ЈНМВ 1/2014
Обавештење | Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели Уговора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2013 "Oпремање Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71 рачунарском опремом", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2013 "Адаптација дела главне етаже и поткровног простора првог спрата западно крило, извођењем грађевинско занатских и електро инсталатерских радова у згради Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71", позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Предмер и предрачун
Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2013 "Опремање намештајем адаптираног радног образовног простора" у Универзитетској библиотеци Светозар Марковић, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Документација:
Позив за подношење понуде | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору

 

Последњи пут промењено: 1/12/2014 9:34

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354