О курсу „Увод у историју античке Грчке“

Уводни курс о историји античке Грчке професора Доналда Кејгана прати развој грчке цивилизације кроз политичка, интелектуална и креативна постигнућа, почев од раних година бронзаног доба, па све до краја класичног периода.

Курс је снимљен на јесен 2007. године. Састоји се од 24 предавања која су преведена на српски језик, а у оригиналу се налазе на страници Јејл универзитета.