О пројекту

Посебан допринос Универзитетске библиотеке у развоју и ширењу добре MOOC праксе представља пројекат превода курсева и бесплатног (отвореног) наставног материјала на српски језик, како би се обезбедила што већа доступност свим заинтересованим корисницима са нашег говорног подручја.

У циљу промоције могућности бесплатног образовања путем интернета, као и лакшег приступа одређеним садржајима Универзитетска библиотека је у сарадњи са Међународним академским центром и Клубом волонтера Библиотеке превела један цео курс у моделу OCW – „Увод у историју античке Грчке“ професора Доналда Кејгана са Универзитета Јејл. У циљу даље промоције концепта бесплатног образовања путем интернета и ових материјала Библиотека ће током 2014. године организовати пројекције предавања у јавним и високошколским библиотекама Србије, као и у другим партнерским институцијама.

Пројекат превођења наставног материјала се овде не завршава. Ускоро више информација!