Импресум

Идеја и организација: Адам Софронијевић

Маркетинг и организација: Весна Вуксан

Дизајн: Александар Милошевић

Превод текстова: Милена Костић, Јелена Андоновски, Марина Анђелковић, Бојан Антић, Ивона Барковић, Тијана Велемиров, Весна Вуксан, Марија Гаврилов, Нина Ждерић, Сања Зурнић, Мирјана Иванић, Давид Јаковљевић, Александар Лабус, Слађана Милошевић, Милена Оташевић, Сања Павошевић, Тамара Раичевић, Војислав Ристивојевић, Адам Софронијевић, Даниела Спевак, Страле Станковић, Јелена Стевановић, Данило Стојановић, Вук Стојковић, Александра Томић

Лектура: Свјетлана Ђелић

Техничка подршка и дизајн: Стефан Рашула

Сви видео материјали су доступни под условима које прописује лиценца Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.