Поклони Библиотеци

Позата књижевница, усменом жељом, која је касније одлуком Другог среског суда у Београду и законски потврђена, оставила је, између осталог, и своју личну библиотеку Универзитетској библиотеци.

Ова библиотека броји близу 2.000 наслова у преко 3.000 свезака књига и осамдесетак наслова разних часописа.

Цела библиотека одише личношћу Исидоре Секулић. Ту се пре свега налазе дела аутора о којима је писала: Његоша, Вука Караџића, Ђуре Јакшића, Марка Марулића, Лазе Костића, Милана Ракића, Лукијана Мушицког, Стефана Митрова Љубише, Петра Кочића, Милана Ракића, Милутина Бојића, Симе Пандуровића, Милоша Црњанског и многих других домаћих писаца, као и оригинална издања страних аутора којима се Исидора бавила: Гетеа, Шекспира, Пушкина, Толстоја, Достојевског, Бајрона, Игоа, Ибзена, Анатола Франса, Горког, Пирандела, Голсвордијам Рилкеа, Хакслија, Стриндберга, Андерсена, Крилова.

И остале књиге су из делокруга Исидориног интересовања, било да се ради о историји, филозофији, сликарству, музици, језику, човековом битисању уопште. Све су то теме о којима је Исидора Секулић дубоко размишљала и писала у својим бриљантним чланцима и есејима.

Посебан печат овој библиотеци дају Исидорине белешке писане обичном оловком на маргинама књига, било преведених или у оригиналу, на страним језицима. За њу није било препреке у читању. Одлично је знала неколико језика. Док је читала, на маргинама је бележила мања или већа запажања која су се односила, било на садржај књиге, било на језик и стил.

У библиотеци Исидоре Секулић има око 170 књига са посветама аутора, међу њима и посвете великих имена српске литературе: Андрића, Црњанског, Дучића, Владимира Ћоровића, Десанке Максимовић, Александра Белића, Миодрага Ибровца, Анице Савић-Ребац, Милана Будимира, Милана Грола и многих других.

Попис свих посвета урадиле су и објавиле Наташа Дакић и Софија Којевић: Посвете Исидори Секулић : "Са поштовањем и са рукољубом" У: Библиотекар. -  Год. 49, св. 3/4 (2007), стр.109-140.

Сви рукописи Исидоре Секулић који се чувају у Универзитетској библиотеци су дигитализовани и налазе се на електронској адреси Библиотеке. Књиге се такође налазе у електронском каталогу Библиотеке.

Ознака ове библиотеке је ПБ20.