Поклони Библиотеци

Путем поклона, Универзитетска библиотека је добила велики број вредних и значајних књига. Поклони су били један од главних извора који је, полако али стално, пунио и комплетирао библиотечки књижни фонд, и то не само у првим годинама послератне (Први светски рат) обнове, кад су се нарочито јављали многообројни дародавци, него и доцније, све до данас. Поред најпознатијих дародаваца, чија имена носе и посебне библиотеке, као што су Петар Будмани, др Светозар Марковић, Мирослав Премру, Гедеон Дунђерски, Лука Ћеловић, Божидар Карађорђевић, Карнегијева задужбина, Јоца Вујић, Слободан Ј. Јовановић, Бранимир Ћосић, Јован Алексијевић, Живојин Симић, Александар Стојановић, Манојло Николић, Димитрије Митриновић, Исидора Секулић, Војислав М. Јовановић, Михајло Пупин, Радослав Перовић, Војин Милић, Мирољуб Тодоровић, Јанко Радовановић, Загорка Голубовић, велики је број дародаваца чији су се поклони унели у општи библиотечки фонд. Поменућемо само неке од њих: Марко Стојановић, адвокат из Београда, Михаило Петровић, Мика Алас, професор Универзитета, Клеопатра Урошевић – поклонила књиге из библиотеке  Саве Урошевића, проф. Универзитета, Јеврем М. Жујовић, поклонио књиге из библиотеке свога брата Јована Жујовића, затим проф. Др Војислав Арновљевић, Гргур Јакшић, професор Универзитета, Лаза Ненадовић, професор Универзитета, Миливоје Лозанић, Аница Савић-Ребац и многи други.

Њихова имена и њихови поклони никад неће бити заборављени и увек ће се помињати у Универзитетској библиотеци с великом захвалношћу.