Трговачко-занатлијски шематизми Краљевине Србије

У Краљевини Србији постојала је пракса годишњег објављивања државних шематизама, односно пописа свих државних службеника. Ти шематизми су данас драгоцен извор података како за анализу развоја државних установа, тако и за биографије или енциклопедијске чланке о појединим личностима. Слично шематизмима државних службеника, поверемено су издавани шематизми трговаца и занатлија, чија је главна намена било упознавање страних трговаца и фабриканата са трговином и производњом у Краљевини Србији. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је дигитализовала два трговачко-занатлијска шематизма, штампана 1899. и 1905. године, како би истраживачима и свима заинтересованима олакшала непосредни увид у распрострањеност заната и трговине у Србији на прелазу векова. Наравно, то је учињено и са жељом да се свакоме чији је предак био занатлија омогући задовољство да у шематизмима потражи и нађе његово име.

PDF Е-Каталог
PDF Е-Каталог

Уколико желите да претражите шематизме према кључним речима, користите следеће линкове:
Трговинско-занатлијски шематизам 1899.
Трговинско-занатлијски шематизам 1905.