Рукопис Драгише Лапчевића
„Сеоски занати и занатлије у немањићкој држави“

У Архивској збирци Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, међу другим документима, чува се и рукопис рада познатог публицисте и социјалисте Драгише Лапчевића (1867–1939) о сеоским занатима у средњовековној Србији. Мада самоук, Лапчевић је био човек великог знања и широких интересовања. Његов приступ теми средњовековних заната, истина, делује аматерски (у најбољем смислу те речи), његово коришћење народне поезије некритички, а његови закључци, после читавог века развоја српске историографије, вероватно застарели. Упркос томе, рукопис значајног ангажованог интелектуалца какав је био Лапчевић свакако заслужује пажњу, тим пре што јасан публицистички стил може да приближи тему и онима којима српска средњовековна историја није нарочито блиска.

PDF