Национални дан књиге

Обележавајући значајне датуме из српске културне историје, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” је 1993. године, поводом годишњице рођења великог песника Милоша Црњанског,организовала изложбу Сто година Милоша Црњанског: из фонда Универзитетске библиотеке. Замишљена да представи како све периоде књижевног стваралаштва Црњанског, тако и разнородна његова интересовања, изложба је обухватила неколико тематских целина.

PDF Е-Каталог

У холу Библиотеке била су изложена прва издања раних дела Црњанског – поезија, збирка приповедака, романи и путописи, као и часописи у којима се први пут јавио у књижевности, затим прва издања дела објављених по повратку Црњанског у земљу, као и дела објављена постхумно. Изложба је обухватила, такође, преводе дела Црњанског и његов преводилачки и антологичарски рад. Посебан део посвећен је богатој критичкој литератури о делу великог модернисте, монографијама, дисертацијама и периодици. Изложба је обухватила материјал из фонда Универзитетске библиотеке, као и неколико књига позајмљених од Ауторске агенције за Србију.

Аутор изложбе била је др Александра Павловић.