Impresum

Organizacija: Adam Sofronijević

Marketing: Dejana Kavaja Stanišić, Vesna Vuksan, Zvezdana Stojkanović

Projekat Europeana newspapers: Stela Filipi Matutinović

Šef tehničke podrške: Nemanja Žikić

Tehnička podrška: Gojko Božić, Vukosav Sredojević, Bojan Nikolić

Programiranje: Miloš Šošić

Digitalizacija: Divna Milošević, Ema Mitić

Dizajn: Aleksandar Milošević, Nataša Matutinović

Lektura: Svjetlana Đelić

Saradnik: Žarko Sokolović