Impressum

Organization: Adam Sofronijević

Marketing: Dejana Kavaja Stanišić, Vesna Vuksan, Zvezdana Stojkanović

Project Europeana newspapers: Stela Filipi Matutinović

Technical Support Manager: Nemanja Žikić

Technical Support: Gojko Božić, Vukosav Sredojević, Bojan Nikolić

Development: Miloš Šošić

Digitization: Divna Milošević, Ema Mitić

Design: Aleksandar Milošević, Nataša Matutinović

Proofreading: Svjetlana Đelić

Contributor: Žarko Sokolović