Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Цене услуга

Цене услуга
Одељења за научне информације и едукацију

 

Израда пописа библиографских јединица из класичних и електронских извора
(каталога, библиографија и сл.)
- по јединици 100,00 динара

Израда прегледа цитираности према цитатним индексима:
претраживање цитираности:
- од 2009. године до данас 800,00 динара
- од 1980. године до данас 1.600,00 динара
- од 1963. године до данас 2.400,00 динара
по пронађеном цитату 40,00 динара

Штампање текста
- по страници 10,00 динара
- штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара
- штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Скенирање докумената
- до 3 документа 20,00 динара
- по специјалном захтеву по скену 50,00 динара
- културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Фотографисање докумената
- по фотографији 50,00 дин
- културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији  150,00     динара

Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
- по чланку 200.00 динара

Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
- по примљеном захтеву 1000,00 динара

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354