Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

USLUGE

Cene usluga

Cene usluga
Odeljenja za naučne informacije i edukaciju

 

Izrada popisa bibliografskih jedinica iz klasičnih i elektronskih izvora
(kataloga, bibliografija i sl.)
- po jedinici 100,00 dinara
Izrada pregleda citiranosti prema citatnim indeksima:


Štampanje teksta
- po stranici 10,00 dinara
- štampanje crno-belih slika (do 50% stranice) 15,00 dinara
- štampanje crno-belih slika (preko 50% stranice) 20,00 dinara
Skeniranje dokumenata
- do 3 dokumenta 20,00 dinara
- po specijalnom zahtevu 50,00 dinara
Preuzimanje članaka iz elektronskih časopisa elektronskom poštom
- po članku 200.00 dinara

Izrada pregleda postojeće literature u elektronskom obliku i preuzimanje elektronskom poštom
- po primljenom zahtevu 1000,00 dinara

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354