Универзитетска библиотека  "Светозар Марковић "
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic
   
 

 

 БАРАЊСКИ РУКОПИС ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА

НАСЛОВ.................. : Барањски рукопис Душановог законика
ИМПРЕСУМ................ : [Б. м. : б. и., б. г.]
ФИЗИЧКИ ОПИС............ : 231 лист ; 180x240 mm
НАПОМЕНА О САДРЖАЈУ..... : Садржај: Скраћена синтагма Матије Властара ;
Правила светог Јована Посника ; Законик цара Јустинијана ; Законик
благословенаго цара Стефана ; Устављеније св. отаца.
ОСТАЛИ НАСЛОВИ.......... : Барањски зборник // Барањски зборник
Душановог законика // Душанов законик
ПРЕДМЕТНЕ ОДРЕДНИЦЕ..... : Zakonodavstvo - Srednjovekovno
pravo - Srbija - 15v - Rukopisi
УДК..................... : 340.134
ВРСТА ГРАЂЕ............. : монографска публикација, текстуална грађа,
рукопис
COBISS.SR-ID............ : 33564943

Рс 39

Преузмите документ: 1 - 80 стр.  
  81 - 160 стр.  
  161 - ... стр.  

(за снимање - десни тастер миша, из падајућег менија одабрати Save...)

 
 

©2003 Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354