Interlibrary loan price list

 

Currently, this text is available in Serbian only. For further information, contact us using this e-mail.

 

Међубиблиотечка позајмица из иностраних библиотека


1. Европске библиотеке (осим из Велике Британије)
- чланци из часописа (до 20 страница) 600,00 динара
- ако је чланак преко 20 страница доплаћује се према реалној цени
- књиге 2.200,00 динара
- ако је књига тежа од 1 кг доплаћује се према реалној цени поштанских трошкова

2. British Library
- чланци из часописа 1.300,00 динара, без обзира на број страна
- књиге 2.200,00 динара + поштански трошкови
- уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700 динара.

3. Специјални захтеви: (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.)
Реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације


Међубиблиотечка позајмица из библиотека у Србији

Цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације

 

Копирање публикација добијених међубиблиотечком позајмицом наплаћује се у износу пуне цене копирања