Division for Scientific Information, Supervision, Publishing and Development of Library System
price list

 

Currently, this text is available in Serbian only. For further information, contact us using this e-mail.

 

Израда пописа библиографских јединица из класичних извора
(каталога, библиографија и сл.)
- по јединици 50,00 динара

Израда прегледа цитираности према цитатним индексима:

Интернет претраживање и коришћење рачунара
- 30 минута 30,00 динара
Првих пола сата коришћења интернета сваког дана је бесплатно за све уписане кориснике.

Штампање текста
- по страници 10,00 динара
- штампање црно-белих слика (до 50% странице) 15,00 динара
- штампање црно-белих слика (преко 50% странице) 20,00 динара

Скенирање докумената
- до 3 документа 20,00 динара
- по специјалном захтеву 50,00 динара

Преузимање чланака из електронских часописа електронском поштом
- по чланку 50.00 динара

Израда прегледа постојеће литературе у електронском облику и преузимање електронском поштом
- по примљеном захтеву 300,00 динара