Electronic data bases available in Serbia

 

Currently, this text is available in Serbian only. For further information, contact us using this e-mail.

 

Комерцијалне базе података доступне преко КоБСОН-а

Web of Science
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame
База података која обухвата преко 8.600 најутицајнијих светских часописа из свих научних области, са библиографским подацима, апстрактима чланака и пописом литературе цитиране у њима. Приступ подацима је плаћен за академске установе у Србији од 2000. године.

SCOPUS
www.scopus.com/scopus/home.url
База података пбухвата преко 12.000 часописа из природних наука, медицине и друштвених наука, са библиографским подација, апстрактима чланака и пописом литературе цитиране у њима. Приступ је плаћен за академске установе у Србији за последњих 7 година.  Садржи комплетну базу података Мedline.

Engineering Village
www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1
Највећа светска база података за техничке науке, садржи библиографске податке и апстракте чланака из преко 5.000 часописа, конгресних публикација, техничке документације, патенте и неколико стотина књига у пуном тексту.

 

Базе података са отвореним приступом

Google Scholar
http://scholar.google.com
Део баѕе података највећег светског претраживача Гугл који обухвата садржаје научног и стручног карактера из свих области.  Садржи и линкове на пуне текстове уколико су доступни преко КоБСОН-а или су слободно доступни свима.

NASA Astrophysics Data System Abstract Service
www.adsabs.harvard.edu
Библиографска база података са линковима на пун текст дела укључених чланака из области астрономије, астрофизике и физике. 

CiteSeer
http://citeseer.ist.psu.edu
База података која обухвата литературу из области рачунарских и информационих наука, са линковима на пунне текстове.

ArXiv
http://xxx.lanl.gov
arXiv је сервис који прикупља електронске верзије пуних текстова радова из области физике, математике, нелинеарних наука, рачунарских наука и квантитативне биологије.

Medline
http://kobson.nb.rs/KoBSON/service/Medline.aspx
Највећа светска база података за медицинске науке. Садржи и линкове на пуне текстове чланака у часописима за које је плаћен приступ за академске установе у Србији или су бесплатно доступни свима у свету.

Agricola
http://agricola.nal.usda.gov
База података из области биотехничких наука коју на основу свог фонда прави Национална библиотека за пољопривредне науке САД.