IZLOŽBA povodom Dana Univerzitetske biblioteke Deni Didro - 300 godina od rođenja

Dana 24. maja 2013. godine Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" obeležila je 92 godine rada otvaranjem izložbe "Deni Didro - 300 godina od rođenja".

Obeležavanje Dana Biblioteke


Prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvorio je izložbu „Deni Didro – 300 godina od rođenja“. Goste Biblioteke je pozdravio upravnik prof. dr Aleksandar Jerkov. Prof. dr Jelena Novaković sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorila je o delu Denija Didroa, a Danica Filipović, bibliotekar-savetnik i autor izložbe predstavila je originalna izdanja Didroovih dela iz fonda stare i retke knjige Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ koje posetioci mogu da vide na izložbi.


  


Dan sv. Ćirila i Metodija, 24. maj, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ dočekala je ove godine, kada puni 92 godine rada, kao ustanova kulture od nacionalnog značaja. Ovaj izuzetan status Biblioteka je dobila odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije. 
Izložbom „Deni Didro – 300 godina od rođenja“ Biblioteka na simboličan način podseća na važnost nauke i prosvetiteljstva i ukazuje na tradicionalnu povezanost svetskih velikana i utemeljitelja naučnih principa na našim prostorima, kakav je bio Dositej Obradović.

 

O izložbi

 

Na izložbi o Deniju Didrou, povodom trista godina od rođenja, mogu se pogledati Didroova sabrana dela u 20 tomova, objavljena 1875-1877, njegova prepiska u 16 knjiga, štampana od 1955. do 1970. godine, studije o Didrou i njegovom delu stranih i domaćih autora, nekoliko doktorskih disertacija, prevodi njegovih dela. Od brojnih studija na stranim jezicima o Didrou i njegovom delu, posebno treba istaći knjigu referata sa međunarodnog skupa koji je o Didrou, povodom dvesta godina od smrti, organizovalo Francusko društvo za proučavanje XVIII veka.


Izuzetno retka izdanja će moći da se vide na ovoj izložbi, pre svega prvo izdanje Didroove Enciklopedije, objavljivane je od 1751. do 1772. godine, sa dodacima do 1780. godine, u 35 tomova, koju je Univerzitetska biblioteka kupila još 1926. godine od beogradskog knjižara Franje Baha, zatim Didroova filozofska dela, objavljena 1772. godine u Amsterdamu, posthumno objavljena dela saradnika Enciklopedije Nikole Antoana Bulanžea, iz 1776. godine, koje su Holbah i Didro potpuno preradili a Didro im napisao predgovor, Didroov Ramoov sinovac u  Geteovom izdanju  iz 1811. godine (prvo Geteovo izdanje ovog dela je bilo 1805. godine), jedno zanimljivo delo, na ruskom, Članci iz Enciklopedije koji se odnose na Tursku, objavljeno u Sankt Peterburgu 1769. godine koje donosi pojmove iz Didroove Enciklopedije, kao što su npr. aga, paša, divan, janičar, sultan. Od starijih izdanja svakako treba pomenuti i Književnu, filozofsku ikritičku korespondenciju iz 1812. i 1813. godine,  delo koje je Didro uređivao zajedno sa Fridrihom Melhiorom Grimom, a koje je bilo hronika pariskog intelektualnog života. 

Danica Filipović, autor izložbe

 

 

Enciklopedija

 

U Odeljenju retkosti Univerzitetske biblioteke, Didroova Enciklopedija se nalazi pod signaturom R1 1028. To je njeno prvo izdanje, objavljeno u 35 tomova - 17 tomova teksta, 11 tomova slika (tabli), 2 toma indeksa, 5 tomova dodataka. Kupljena je 1926. godine od knjižara Franje Baha, zeta još poznatijeg Gece Kona, za sumu od 26.460 dinara - inventarisana je 15. septembra 1926. godine. Iako je prosečna cena knjige tada bila od 10 do 50 dinara, izgleda da je Franja Bah ipak Biblioteci ustupio Enciklopediju po povoljnoj ceni. Univerzitetska biblioteka je 1926. godine započela rad u novoj zgradi. Mnogo je ljudi, oduševljenih što i kod nas postoji jedna moderna biblioteka, poklanjalo knjige Univerzitetskoj biblioteci, pa pretpostavljamo da je i Franja Bah, ako već nije mogao da pokloni ove knjige, bar snizio cenu.

 

Didroova Enciklopedija u elektronskom katalogu

 

Još jedno zanimljivo delo, na ruskom, Članci iz Enciklopedije koji se odnose na Tursku, objavljeno u Sankt Peterburgu 1769. godine, donosi pojmove iz Didroove Enciklopedije koji su, zbog naše prošlosti, poznati i nama: aga, paša, divan, janičar, sultan... Signatura ove knjige je R 1246.

 

Članci iz Enciklopedije u elektronskom katalogu

 


24 - 05 - 2013