Едукација у дигитализацији

Народна библиотека Србије започела је реализацију пројекта “Дигиталне библиотеке – едукација” под покровитељством Министарства за спољњу и унутрашњу трговину и телекомуникације, уз учешће Министарства културе и информисања. Јавно предавање одржано је 10. децембра у 14 часова.

На основу плана активности у оквиру прoјекта дана 10.12.2013. године одржано је јавно предавање на тему “Сврха и процес дигитализације”. Предавање је имало за циљ да представи процес дигитализације, а намењено је запосленима у култури, као и будућим младим стручњацима из области заштите културног наслеђа и библиотекарства.


Предавање je одржано у амфитеатру Нарoдне библиотеке Србије са почетком у 14 часова.

 

Предавачи су:

 

  1. Др Зоран Огњановић, Maтематички Институт САНУ.
  2. Марија Шеган, Пример израде дигиталне колекције, Maтематички Институт САНУ.
  3. Адам Софронијевић, Процес дигитализације од Мисије и Визије до корисника, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”.