Све збирке - Књиге - Књиге Ђорђа М. Станојевића

Експериментална физика : за ђаке велике школе. Наука о енергији тела : механика - динамика : са 545 слика / од Ђ. М. Станојевића

Станојевић, Ђорђе М.
У Београду : Државна штампарија Краљевине Србије
1904