Све збирке - Књиге - Књиге Ђорђа М. Станојевића

Електрична индустрија у Србији : експериментална предавања држана у Физичком институту Велике школе

Đorđe M. Stanojević
Београд : Државна штампарија Краљевине Србије
1901