Све збирке - Књиге - Књиге Ђорђа М. Станојевића

Индустрија хладноће : са 27 слика у тексту / од Ђ. М. Станојевића

Stanojević, Đorđe M.
Београд : Издање Одељења за трговину, радиност и саобраћај Министарства народне привреде, 1909 (Београд : Државна штампарија Краљевине Србије)
1909